Giới thiệu

 

Thưa quý vị!

Không một nền kinh tế nào muốn phát triển lại không hội nhập với kinh tế thế giới, và việc
Việt Nam hội nhập AFTA và WTO đã thực sự mở ra những cơ hội phát triển lớn cho nền kinh tế
Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên điều đó cũng đặt ra
những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam do sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt
không phải chỉ từ các công ty trong nước mà còn từ các công ty & các tập đoàn hùng mạnh trong
khu vực ASEAN và trên thế giới.

Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, HQT chúng tôi đã lựa chọn con đường tăng cường
hợp tác với các đối tác chiến lược trong khu vực và trên thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh về
mô hình tổ chức quản lí và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật để vừa tận dụng được
những cơ hội mới, đồng thời cũng ứng phó được với những thách thức mới. Chúng tôi, những
người Việt Nam cùng sát cánh bên nhau dưới một mái nhà HQT với chung một mong muốn, một
khát vọng, đó là “Nỗ lực góp phần thu hẹp từng bước khoảng cách kỹ thuật công nghệ cao giữa
Việt Nam và các nước trong khu vực”. Ở HQT chúng tôi, cùng với lòng tự hào về dân tộc, đất
nước, chúng tôi còn có mong muốn xây dựng lòng tự hào của người Việt Nam trong lĩnh vực làm
chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao, điều này đã được thể hiện qua slogan của HQT là “Khởi
nguồn công nghệ”. Và chúng tôi cho rằng đó cũng là mong muốn lớn nhất của hàng triệu người
Việt đang lao động để thực hiện công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một con người cũng như thanh niên là
vốn quí nhất của một đất nước, một dân tộc. Thanh niên với bao ước mơ, hoài bão, bao nhiệt
huyết và mong muốn tự khẳng định mình chính là lực lượng nòng cốt, là lực lượng xung kích
trong lĩnh vực nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao khoa học công nghệ. Ở HQT chúng tôi, đó
cũng là tài sản lớn nhất và thanh niên HQT luôn luôn tự tin vì cùng với năng lực chuyên môn, với
nhiệt huyết và sức bật của tuổi trẻ, đằng sau họ còn là kinh nghiệm và trí tuệ tập thể của gần ba
mươi thành viên của HQT cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người Việt cùng chung mong muốn
xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

HQT tin tưởng vào con đường mà chúng tôi đã lựa chọn là nỗ lực xây dựng một công ty
công nghệ vững mạnh trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao để có thể
góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực,
qua đó làm gia tăng các giá trị cốt lõi của HQTCON NGƯỜI – CÔNG NGHỆ – TÀI
CHÍNH

Với kinh nghiệm lãnh đạo của ban giám đốc, của hội đồng quản trị của công ty HQT và cùng
với sức trẻ và nhiệt huyết của các thành viên công ty, chúng tôi đang nỗ lực đem hết những hiểu
biết và năng lực của mình để đóng góp cho đất nước Việt Nam nói chung và công ty HQT nói
riêng ngày càng phát triển vững mạnh.

Spread the love