DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRUNG TÂM LƯU KÍ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Dự án trụ sở làm việc Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam

Gói thầu: Cung cấp thi công xây lắp hệ thống DHTG
Dự án: Xây mới trụ sở làm việc trung tâm lưu kí chứng khoán VN
Địa điểm Số 112 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian Năm 2018

Thông tin dự án

  • Địa chỉ: Số 112 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Year: 2018